Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Pracovní exkurze učitelů odborných předmětů elektro v Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky

Jako součást prací na školním vzdělávacím programu pro obor Mechanik elektrotechnik se uskutečnilo dne 13.7.2009 jednání s vedoucím Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky (UVEE) FEKT VUT v Brně, panem doc. Ing. Čestmírem Ondrůškem, CSc o spolupráci při tvorbě nového ŠVP spojené s pracovní exkurzí učitelů odborných předmětů elektro v UVEE, zaměřenou na možnosti využití laboratoří ústavu v rámci výuky odborných předmětů elektro na naší škole.

Ing. Karel Dostál, 14.7.2009

Odkaz

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně

Fotogalerie