Školení „Zásady projektové práce a bezpečnosti práce v laboratořích IET“