Spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií na projektu IET1