Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Informace o nové maturitě

Vzhledem k tomu, že v současnosti je zaváděn nový projekt STÁTNÍCH MATURIT pod patronací MŠMT, jsme povinni Vás touto formou informovat o této skutečnosti a poradit, kde najdete více informací.

Jen krátce je potřeba říct, že zavedení nové maturitní zkoušky není neuváženým krokem do neznáma, který bude probíhat cestou „pokus-omyl“. Jedná se o promyšlený projekt, který vzešel z dlouholetých diskusí školských odborníků. Trend státních maturit jde napříč Evropou a se vstupem do Evropské unie se mu nevyhnula ani ČR. Většina zemí se k tomuto kroku uchýlila již v minulosti. Díky tomu můžeme čerpat i z jejich zkušeností – z těch dobrých i špatných.

Zde vám předkládáme powerpointovou prezentaci k nové maturitní zkoušce a test z českého jazyka a literatury v PDF.