Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Seznam maturitních okruhů k ústní zkoušce z cizího jazyka

ANGLICKÝ JAZYK

GENERAL TOPICS:

 1. Osobní charakteristika: Personal identification and characteristics
 2. Rodina: Family, Family activities, Relationships, Celebrations
 3. Domov a bydlení: Housing and living – hometown and its surroundings, household, household chores , Accomodation, Looking for a place to stay
 4. Každodenní život: Everyday life, Planning a daily programme, Everyday life,
 5. Vzdělávání: Education, At school, Education and society,
 6. Volný čas a zábava: Free time and entertainment, Sport, Culture and arts, Hobbies, interests, social events
 7. Mezilidské vztahy: Interpersonal relationships and multicultural society, Friendship,
 8. Cestování a doprava: Travelling – holidays, trips, Travelling and transport
 9. Zdraví a hygiena: Health and body care
 10. Stravování: Food and healthy diet, Food and drinks, Food and eating, Gastronomy
 11. Nakupování: Shopping and lifestyle
 12. Práce a povolání: Job and occupation, Applying for a job
 13. Služby: Services – public transport and means of communication, Services and lifestyle
 14. Společnost: Society and mass media, Society – customs and traditions, celebrations, Life in today´s society, Teenage life, Helping others
 15. Zeměpis a příroda: Geography and nature, Weather and climate, Protection of nature and animals, Environment

NĚMECKÝ JAZYK

ALLGEMEINE THEMEN:

 1. Osobní charakteristika: Persönliche Identifikation, Charakteristik, Eigenschaften
 2. Rodina: Familie, Familienleben, Familienaktivitäten
 3. Domov a bydlení: Wohnort und ihre Umgebung, Haushalt, Zusammenleben
 4. Každodenní život: Alltagsleben, Tagesablauf
 5. Vzdělávání: Ausbildung, Sprache lernen
 6. Volný čas a zábava: Freizeit und Unterhaltung, Sport, Kultur und Kunst, Hobbys
 7. Mezilidské vztahy: Zwischenmenschliche Beziehungen, Zusammenleben, Freundschaft, multikulturelle Gesellschaft
 8. Cestování a doprava: Urlaub, Ferien, Ausflüge, Verkehrsmittel
 9. Zdraví a hygiena: Gesundheit und Hygiene, Sportaktivitäten
 10. Stravování: Ernährung, Essgewohnheiten, Gastronomie, Im Restaurant
 11. Nakupování: Einkaufen und Lebensstil
 12. Práce a povolání: Vorstellungsges­präch, Arbeit und Beruf, Hausarbeiten
 13. Služby: Dienstleistungen – Verkehr und Verkehrsmittel, Kommunikation­smittel
 14. Společnost: Gesellschaft und Massenmedien, Feste und Bräuche, Leben in der heutigen Gesellschaft, Altersgruppen
 15. Zeměpis a příroda: Geographie und Natur – Wetter, Jahreszeiten, Tiere, Umwelt

RUSKÝ JAZYK

VŠEOBECNÁ TÉMATA:

 1. Osobní charakteristika
 2. Rodina
 3. Domov a bydlení
 4. Každodenní život
 5. Vzdělávání
 6. Volný čas a zábava
 7. Mezilidské vztahy
 8. Cestování a doprava
 9. Zdraví a hygiena
 10. Stravování
 11. Nakupování
 12. Práce a povolání
 13. Služby
 14. Společnost
 15. Zeměpis a příroda

SEZNAM TÉMAT 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ:

NĚMECKÝ JAZYK

 1. Die Bundesrepublik Deutschland
 2. Österreich
 3. Die Schweiz
 4. Tschechische Republik
 5. Brno
 6. Prag
 7. Der Computer
 8. Die Reklamationsordnung
 9. Das Schulwesen in Tschechien und in den deutschsprachigen Ländern – Vergleich
 10. Bewerbung
 11. Umweltschutz
 12. Tradition, Feste und Bräuche in den deutschsprachigen Ländern
 13. Technischer Fortschritt
 14. Kultur und Kunst
 15. Das 20. Jahrhundert in Europa

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Housing and Living
 2. Sports and Games
 3. Shopping
 4. British, American and Czech Meals
 5. Customs and Traditions
 6. Cultural Life: Theatre, Cinema, Music
 7. The Czech System of Education, My School
 8. The Czech Republic
 9. Brno and the Place Where I Live
 10. Great Britain
 11. The United States of America
 12. Canada
 13. Australia
 14. The Personal Computer and the Internet
 15. Mechanical Engineering: Machine Elements and Materials

RUSKÝ JAZYK

 1. Rodina, rodinné svátky
 2. Svátky, tradice v ČR
 3. Bydlení, /ne/výhody bydlení ve městě/na vesnici
 4. Volný čas
 5. Škola, /moje profese/
 6. Nakupování, služby
 7. Móda, oblečení
 8. Zdraví, životní styl
 9. Sport
 10. Počasí
 11. Doprava, dopravní prostředky
 12. Prostředky komunikace
 13. Puškin, Oněgin
 14. ČR, Praha, Brno
 15. Rusko, Moskva, Petrohrad