Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Rozvrh hodin

Nabízíme aktuální rozvrhy a to v interaktivní podobě díky školnímu softwaru. Obsahují samostatné rozvrhy tříd, souhrnné rozvrhy tříd, souhrnné rozvrhy učitelů a souhrnné rozvrhy učeben a mnoho dalších možností.

Spustit rozvrh hodin.