Obráběč kovů

jednoleté denní studium

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v technické dokumentaci
 • dovede ručně zpracovávat materiály všemi technologiemi
 • ovládá obsluhu, údržbu a základní práce na konvenčních obráběcích strojích
 • zvládá základní práce a obsluhu CNC strojů
 • ovládá strojní třískové obrábění kovových i nekovových součástek a základní nekonvenční způsoby obrábění

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • dílenské provozy, které se zabývají kovovýrobou pro všechna odvětví
 • soustružník
 • frézař
 • brusič
 • vrtač
 • obsluha CNC obráběcích strojů
 • po absolvování předepsané doby praxe může samostatně podnikat v oboru

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zkrácené studium v jiných učebních oborech
 • Studium v nástavbových maturitních oborech se strojním zaměřením na středních

Obor vzdělání:
23-56-H/01 Obráběč kovů

Zaměření:
Obráběč kovů – zkrácené studium

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:
1 rok

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů SŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro zkrácené studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrikář silnoproud 1

Elektrikář silnoproud 1

jednoleté denní studium

Elektrikář silnoproud 2

Elektrikář silnoproud 2

dvouleté dálkové studium

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

jednoleté denní studium

Strojní mechanik

Strojní mechanik

jednoleté denní studium

Nástrojař

Nástrojař

jednoleté denní studium