Interpret jazyka KAREL. Pro výuku programování je velmi vhodný KAREL. Většinou je nutno ho nainstalovat, ale zde je ve verzi online. Výhodou je, že pracuje na jakémkoliv počítači od výkonného PC, přes slabší notebooky a tablety až po obyčejné chytré telefony.

Stránku spustíte zde

Kompilátor a interpret různých programovacích jazyků. Výhodou je, že pracuje na jakémkoliv počítači od výkonného PC, přes slabší notebooky a tablety až po obyčejné chytré telefony.

Nejdříve musíme nad velkým oknem nahoře zvolit jazyk, ve kterém budeme pracovat výměrem z okénka "Language". Mám vyzkoušeno, že dobře funguje Pascal, C++, C# a Java. Kompilátor neumí překládat z jednoho jazyka do druhého! Po volbě programovacího jazyka může do horního okna psát zdrojový program. Jakmile jsme hotovi, stiskneme "RUN". Chvíli to trvá, a v dolním okně se objeví reakce programu, případně výpis chyb programu. Jestliže program běží a chceme udělat opravu, nahoře stiskneme "STOP"  a můžeme opravovat. Program lze kopírovat do textového editoru, nebo přímo uložit.

Stránku spustíte zde

Jazyk SQL je jednoduchý a srozumitelný. Jeho syntaxe vychází podobně jako jiné programovací jazyky z angličtiny. Příkazy se podobají anglicky psaným krátkým větám. Jestli umíte anglicky, není co řešit! 

Jazyk SQL je určen pro práci s databází, to znamená, že veškerá data v databázi musí být uložena v tabulkách.Základní příkaz se proto jmenuje CREATE TABLE (vytvoř tabulku).

Abychom si mohli s SQL pohrát můžeme použít tento velmi intuitivní online nástroj zde

Programování PLC. Pro tvorbu programů používáme některou čtyř až pěti metod, ale většinou vystačíme s jazykem příčkového diagramu, kterému se též říká kontaktní schéma. Program zapisujeme pomocí čar - příček, linek a značek, které reprezentují stav daného prvku. Více teorie najdete zde a zde

Emulátor jednoduchého PLC pro zkoušení programů je zde. Pro přihlášení zadejte sssebrno a heslo trnkova

Jazyk FORTH má jednouduchou syntaxi a je založený na principu zásobníku. Vzhledem ke své jednoduchosti je velmi malý. Program ve Forth je složen ze slov, která jsou uspořádána v určitém daném pořadí, kde každé slovo je nezávislé a provádí nějakou specifickou operaci. Sekvence slov mohou být seskupeny jako procedury a vytvářet modulární programy. Operátory a operandy musí být psány v reversní  notaci  (operandy jsou následovány operátory). Protože všechny operace s daty zabírají místo v datovém zásobníku, nabízí Forth některé operace pro manipulaci se zásobníkem. Forth implementuje konvenční množinu typů proměnných jako jsou numerické a řetězcové typy plus pole. Nabízí obvyklé struktury jako: IF, WHILE, FOR. Je uzpůsoben k rozšíření na každé úrovni. Lze definovat nová slova a implementovat je ve Forthu. 

Online interpret spustíte zde. Více informací o jazyku je zde a zde.