Online prezentace

4.11.2020 proběhne prezentace naší školy v rámci Veletrhu vzdělávání on-line.

Prezentace je určena všem základním školám - žákům 8. a 9. tříd, učitelům, výchovným poradcům a také rodičům.

Začínáme v 10:00 hod připojit se můžete pomocí MS Teams od 9:30:

online prezentace