Organizace školního roku 2021/2022

Zde jsou uvedeny všechny důležité termíny školního roku 2021/22. Aktuální informace v průběhu studijního roku najdete v sekci Aktuality.

Období školního vyučovánízačne ve středu 1. září 2021
1.Ukončení prvního pololetív pondělí  31.. ledna 2022
2.Ukončení druhého pololetíve čtvrtek 30. června 2022
Prázdniny:
Podzimní prázdninystředa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdninyčtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Pololetní prázdninypátek 4. února 2022
Jarní prázdniny7. března 2022 – 13. března 2022
Velikonoční prázdninyčtvrtek 14. dubna 2022
tzv. ostatní svátek (245/2000 Sb.)pátek 15. dubna 2022


Hlavní prázdninypátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Pedagogické rady:čtvrtletní – 10. 11. 2021 – středa

pololetní – 24. 01. 2022 – pondělí

¾ letní – 13. 04. 2022 – středa

závěrečná – 27. 06. 2022 – pondělí


Třídní schůzky:zahajovací pro 1. ročníky  – 8. 9. 2021

podzimní – 10. 11. 2021

jarní – 13. 04. 2022
Dny otevřených dveří: sobota   4. 12. 2021 9.30–14.30 hod.

 sobota 11. 12. 2021 9.30–14.30 hod.

 sobota 22. 1. 2022   9.30–14.30 hod.

Přijímací řízení

řídí se vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, §60a)-g)

Přihláška se podává přímo řediteli střední školy osobně nebo poštou, nejpozději do 1. března 2022 (u všech forem studia)

  • do řádné denní formy vzdělávání
  • do denního nástavbového studia
  • do denního zkráceného studia
  • do dálkového nástavbového studia
  • do dálkového zkráceného studia

Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v období od 21. dubna a 28. dubna 2022, a to v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září 2021 a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Více informací najdete  přímo pod odkazem na hlavní stránce školy.

Organizace školního roku 2021/2022 – maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkoušky budou vykonány dle zákona č. 561/2004 a novely č. 311/2016, kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích

Jarní zkušební období: od 2. května do 10. června 2022, podzimní zkušební období pak od 1. září do 20. září 2022. Písemné práce, písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2022.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období.

Závěrečné zkoušky budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích v měsíci červnu 2022.


poslední aktualizace 30. 8. 2021 - V.V.