Organizace školního roku 2019/2020

Zde jsou uvedeny původní termíny, které však v důsledku opatření proti koronaviru byly změněny. Aktuální informace najdete v sekci Aktuality.


Období školního vyučovánízačalo v pondělí 2. září 2019
1.Ukončení prvního pololetíve čtvrtek 30. ledna 2020
2.Ukončení druhého pololetív úterý 30. června 2020
Prázdniny:
Podzimní prázdninyúterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdninypondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Pololetní prázdninypátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny17. února 2020 – 23. února 2020
Velikonoční prázdninyčtvrtek 9. dubna 2020
tzv. ostatní svátek (245/2000 Sb.)čtvrtek 10. dubna 2020


Hlavní prázdninystředa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Pedagogické rady:čtvrtletní – 13. 11. 2020 – středa

pololetní – 27. 01. 2020 – pondělí

¾ letní – 15. 04. 2020 – středa

závěrečná – 24. 06. 2020 – středa


Třídní schůzky:zahajovací – 11. 9. 2019

podzimní – 13. 11. 2019

jarní – 15. 04. 2020
Dny otevřených dveří:7. 12. 2019 sobota 9.00–15.00 hod.

14. 12. 2019 sobota 9.00–15.00 hod.

8. 1. 2020 středa 15.00–18.00 hod.

18. 1. 2020 sobota 9.00–15.00 hod.

Přijímací řízení

řídí se vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, §60a)-g)

Přihláška se podává přímo řediteli střední školy osobně nebo poštou, nejpozději do 2. března 2020 (u všech forem studia)

  • do řádné denní formy vzdělávání
  • do denního nástavbového studia
  • do denního zkráceného studia
  • do dálkového nástavbového studia
  • do dálkového zkráceného studia

Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v období od 14. dubna a 15. dubna 2020, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září 2018 a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Více informací najdete  přímo pod odkazem na hlavní stránce školy.

Organizace školního roku 2019/2020 – maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkoušky budou vykonány dle zákona č. 561/2004 a novely č. 311/2016, kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích

Jarní zkušební období: od 2. května do 10. června 2020 Písemnou práci a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Podzimní zkušební období: od 1. září do 20. září 2020

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2019 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období.

Závěrečné zkoušky budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích v měsíci červnu 2020.


poslední aktualizace 6.9.2019 - V.V.