Organizace školního roku 2020/2021

Zde jsou uvedeny všechny důležité termíny školního roku 2020/21. Aktuální informace v průběhu studijního roku najdete v sekci Aktuality.

Bohužel do plánování školního roku zasáhla omezení z důvodu koronavirových opatření, proto se některé termíny průběžně mění podle nařízení MŠMT.


Období školního vyučovánízačne v úterý 1. září 2020
1.Ukončení prvního pololetíve čtvrtek 28. ledna 2021
2.Ukončení druhého pololetíve středu 30. června 2021
Prázdniny:
Podzimní prázdninyčtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdninystředa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Pololetní prázdninypátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny22. února 2021 – 28. února 2021
Velikonoční prázdninyčtvrtek 1. dubna 2021
tzv. ostatní svátek (245/2000 Sb.)pátek 2. dubna 2021


Hlavní prázdninyčtvrtek 1. července 2021 až úterý 31. srpna 2021
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Pedagogické rady:čtvrtletní – 11. 11. 2020 – středa

pololetní – 25. 01. 2021 – pondělí

¾ letní – 14. 04. 2021 – středa

závěrečná – 23. 06. 2021 – středa


Třídní schůzky:zahajovací pro 1. ročníky  – 9. 9. 2020

podzimní – 11. 11. 2020

jarní – 14. 04. 2021
Dny otevřených dveří:5. 12. 2020 sobota 9.00–15.00 hod.

12. 12. 2020 sobota 9.00–15.00 hod.

16. 1. 2021 sobota 9.00–15.00 hod.

Přijímací řízení

řídí se vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, §60a)-g)

Přihláška se podává přímo řediteli střední školy osobně nebo poštou, nejpozději do 1. března 2021 (u všech forem studia)

  • do řádné denní formy vzdělávání
  • do denního nástavbového studia
  • do denního zkráceného studia
  • do dálkového nástavbového studia
  • do dálkového zkráceného studia

Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v období od 21. dubna a 28. dubna 2021, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září 2020 a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Více informací najdete  přímo pod odkazem na hlavní stránce školy.

Organizace školního roku 2020/2021 – maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkoušky budou vykonány dle zákona č. 561/2004 a novely č. 311/2016, kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích

Jarní zkušební období: od 2. května do 10. června 2021 Písemnou práci a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Podzimní zkušební období: od 1. září do 20. září 2021

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období.

Závěrečné zkoušky budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích v měsíci červnu 2021.


poslední aktualizace 22. 8. 2020 - V.V.