Parkování před školou

Na parkovišti se intenzivně pracuje, ale je domluveno, že pokud to podmínky dovolí, budou nám vyhrazeny pro parkování alespoň dvě řady

Vážení kolegové, jak víte na parkovišti před školou se intenzivně pracuje. Přesto se mi podařilo přes investora a stavbyvedoucího domluvit možnost zatím na parkovišti parkovat, pokud tomu nebrání aktuální provádění stavebních prací.

Počasí bohužel asfaltování nepřeje, takže zatím na parkoviště před školou nemůžeme. Jakmile se to změní, najdete zde informaci ve které části můžeme během dalších prací parkovat.