Rok 2020 byl pro všechny velmi náročný. Prověřil naši trpělivost a odolnost,
zdůraznil trhliny v našich životech, ukázal i sobeckost těch, kteří ztráceli půdu pod nohama. Všichni tedy s nadějí vzhlížejí k roku 2021. Bude lepší? Jisté je, že přinese změny, posun vpřed a také naději.

Přejme si tedy klidné a spokojené svátky a do nového roku pevné zdraví a sťěstí.