Předmětové komise

Předmětová komise strojírenských předmětů

Předseda PK: Ing. Dana Brančíková

členové: Ing. Vladimír Volavý, Ing. Jiří Volný, Ing. Dana Brančíková, Ing. Michal Kružík, Ing. Renata Nováková, Ing. Iva Vogtová, za OV Ing. Zdeněk Ondříšek a Bc. Karel Pytela

Předmětová komise odborných předmětů E a IKT

Předseda PK: Ing. Vladimír Vyhňák, zástupce: Ing. Ladislav Suchomel

 • Sekce slaboproudé elektroniky: předměty: ZE, E, ELM, EN, ČT, DT, A, Rob, IKE, MvIT
  vedoucí: Ing. Ladislav Suchomel, členové: Ing. Karel Dostál, Mgr. Zbyněk Dostál (OV elektro slaboproud), Ing. Vladimír Florián, Ing. Lenka Raputová, Ing. Vladimír Valouch, Ing. Vladimír Vyhňák
 • Sekce silnoproudé elektrotechniky: předměty: ZE, E,ELM, SE, TD, S, MaT, ET
  vedoucí: Ing. Rostislav Lang, členové: Ing. Markéta Kubátová, Ing. Jiří Kučera, Ing. Vladimír Florián, Ing. Roman Moliš, Mgr. Stanislav Šerák (OV elektro silnoproud)
 • Sekce informačních a komunikačních technologií: předměty: IKT, AIKT, CADe, SIT
  vedoucí:  Ing. Miriam Sedláčková (koordinátor ICT), Ing. Jaroslav Andrle, MBA, Ing. Ladislav Suchomel, Ing. Vladimír Vyhňák

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

(zahrnuje sekce: Český jazyk a literatura, cizí jazyky, společenské vědy, tělesnou výchovu a odborné ekonomické předměty) Výuka všech předmětů všeobecně vzdělávací sekce pokračuje v návaznosti na minulá léta. Všechny ročníky – jak tříleté učební obory, tak studijní obory denního maturitního studia, dálkového nástavbového studia a denní nástavby, jakož i všechny formy zkráceného studia  jsou realizovány dle ŠVP.

Předseda PK: Mgr. Eva Palátová

členové:

 • sekce ČJL: Mgr. Eva Kaprálová, Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Stanislav Tetur, Bc. Ondřej Kaňa
 • sekce cizích jazyků: Mgr. Eva Palátová (NJ, RJ), Mgr. Jana Zemanová (AJ), Mgr. Zdeňka Ottová (NJ), PhDr. Jana Mazourková (RJ, AJ), Bc. Ondřej Kaňa (AJ), Ing. Jaroslav Andrle, MBA (AJ, RJ)
 • sekce společenských věd: Mgr. Zdeňka Ottová (SVZ, ÚSP), Mgr. Martin Bobrovský (SVZ), Mgr. Jan Váně (SVZ), Mgr. Eva Kaprálová
 • sekce tělesná výchova: Mgr. Martin Bobrovský a Mgr. Jan Váně
 • sekce odborných předmětů ekonomických : Ing. Iva Vogtová (EaŘ, Ek), Ing. Milan Malý, Mgr. Martin Bobrovský

Předmětová komise přírodovědných předmětů

Předseda PK: Mgr. Marcela Srncová

Složení komise:

 • Mgr. Marcela Srncová – matematika, fyzika
 • Ing. Věra Žáková – matematika, fyzika
 • Mgr. Lucie Přichystalová – matematika, chemie a ekologie, ekologie, fyzika
 • Ing. Iva Vogtová – matematika
 • Mgr. Martin Bobrovský – fyzika

Doporučené učebnice a literaturu naleznete pod záložkou Studijní materiály.