Předmětové komise

Předmětová komise strojírenských předmětů

Předseda PK: Ing. Dana Brančíková

členové: Ing. Vladimír Volavý, Ing. Jiří Volný, Ing. Dana Brančíková, Ing. Michal Kružík, Ing. Renata Nováková, Ing. Iva Vogtová, za OV Ing. Zdeněk Ondříšek a Bc. Karel Pytela

Předmětová komise odborných předmětů E a IKT

Předseda PK: Ing. Vladimír Vyhňák, zástupce: Ing. Ladislav Suchomel

 • Sekce slaboproudé elektroniky: předměty: ZE, E, ELM, EN, ČT, DT, A, Rob, IKE, MvIT
  vedoucí: Ing. Ladislav Suchomel, členové: Ing. Karel Dostál, Mgr. Zbyněk Dostál (OV elektro slaboproud), Ing. Vladimír Florián, Ing. Lenka Raputová, Ing. Vladimír Valouch, Ing. Vladimír Vyhňák
 • Sekce silnoproudé elektrotechniky: předměty: ZE, E,ELM, SE, TD, S, MaT, ET
  vedoucí: Ing. Rostislav Lang, členové: Ing. Markéta Kubátová, Ing. Jiří Kučera, Ing. Vladimír Florián, Ing. Roman Moliš, Mgr. Stanislav Šerák (OV elektro silnoproud)
 • Sekce informačních a komunikačních technologií: předměty: IKT, AIKT, CADe, SIT
  vedoucí:  Ing. Miriam Sedláčková (koordinátor ICT), Ing. Jaroslav Andrle, MBA, Ing. Ladislav Suchomel, Ing. Vladimír Vyhňák

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

(zahrnuje sekce: Český jazyk a literatura, cizí jazyky, společenské vědy, tělesnou výchovu a odborné ekonomické předměty) Výuka všech předmětů všeobecně vzdělávací sekce pokračuje v návaznosti na minulá léta. Všechny ročníky – jak tříleté učební obory, tak studijní obory denního maturitního studia, dálkového nástavbového studia a denní nástavby, jakož i všechny formy zkráceného studia  jsou realizovány dle ŠVP.

Předseda PK: Mgr. Eva Palátová

členové:

 • sekce ČJL: Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Stanislav Tetur, Mgr. Ondřej Kaňa, Mgr. Natálie Plešáková
 • sekce cizích jazyků: Mgr. Eva Palátová (NJ, RJ), Mgr. Jana Zemanová (AJ), Mgr. Zdeňka Ottová (NJ), PhDr. Jana Mazourková (RJ, AJ), Mgr. Ondřej Kaňa (AJ), Ing Kamil Ivan   (AJ), Ing. Soňa Králíková (AJ), Bc. Kateřina Ledvinová (AJ)
 • sekce společenských věd: Mgr. Zdeňka Ottová (SVZ, ÚSP), Mgr. Natálie Plešáková,  Mgr. Martin Bobrovský (SVZ), Mgr. Stanislav Tetur
 • sekce tělesná výchova: Mgr. Martin Bobrovský,  Mgr. Jan Váně, Mgr. Eva Palátová
 • sekce odborných předmětů ekonomických : Ing. Iva Vogtová (EaŘ, Ek), Ing. Milan Malý (EK), Mgr. Martin Bobrovský (EK)

Předmětová komise přírodovědných předmětů

Předseda PK: Mgr. Marcela Srncová

Složení komise:

 • Mgr. Marcela Srncová – matematika, fyzika
 • Ing. Věra Žáková – matematika, fyzika
 • Mgr. Lucie Přichystalová – matematika, chemie a ekologie, ekologie, fyzika
 • Ing. Iva Vogtová – matematika
 • Mgr. Martin Bobrovský – fyzika

Doporučené učebnice a literaturu naleznete pod záložkou Studijní materiály.