Přijímací řízení

Ředitel Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno, příspěvkové organizace se sídlem v Brně, Trnkova 2482/113 vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

Zájemci mohou stále ještě podávat přihlášky ke studiu a to až do 31. 8. 2019 buď osobně v budově školy Trnkova 113 v pracovních dnech a úředních hodinách a nebo mimo úřední hodiny mohou předat tiskopisy na vrátnici školy a nebo kdykoliv i mimo tuto dobu vložit do schránky vedle dveří školy.

Přijímací řízení ve druhém kole probíhá průběžně a uchazeči jsou informováni písemnou formou. Počet volných míst je průběžně aktualizován. Aktuální stav volných míst k 15.6.2019 najdete v přiloženém souboru: