Přijímací řízení

Ředitel Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno, příspěvkové organizace se sídlem v Brně, Trnkova 2482/113 vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímání přihlášek do 1. března 2021

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli střední školy (tiskopis je k dispozici v části PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - NABÍDKA OBORŮ)

Přijímání bez přijímací zkoušky
zájemci o učební obory zakončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem) jednotnou přijímací zkoušku nekonají, pořadí uchazečů bude sestaveno podle stanovených kritérií. ​​​​​​​

Přijímací zkouška se koná z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura    
Přijímací zkoušku konají všichni uchazeči přihlášení do oborů zakončených maturitní zkouškou. 
Termín přijímacích zkoušek:    14.04.2021.

Celý text vyhlášení přijímačích zkoušek a kritéria pro přijetí na jednotlivých oborech najdete v přiložených souborech: