Přijímací řízení

Ředitel Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno, příspěvkové organizace se sídlem v Brně, Trnkova 2482/113 vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška se koná z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura    
jednotnou přijímací zkoušku konají všichni uchazeči přihlášení do oborů zakončených maturitní zkouškou. 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek 14.04.2020 a 15.04.2020.

Přijímání bez přijímací zkoušky
zájemci o učební obory zakončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem) jednotnou přijímací zkoušku nekonají, pořadí uchazečů bude sestaveno podle stanovených kritérií.