Přijímací řízení - 1. kolo

pro školní rok 2021/2022

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK
do 1. března 2021

- přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce
- na přihlášce musí být uvedena platná emailová adresa
- rodné číslo vyplňují i uchazeči,
kteří se nehlásí do maturitních oborů
vzor vyplnění přihlášky:

Ředitel školy rozhodl, že se ve školním roce 2020/2021 nebudou konat jedntné přijímací zkoušky (státní zkoušky Cermat).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO MATURITNÍCH OBORŮ:

    - Elektrotechnika (26-41-M/01)
    - Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)
    - Mechanik seřizovač (23-45-L/01)
    - Mechanik strojů a zařízení
      (23-44-L/01)

 Nástavby:
    - Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)
    - Provozní technika (26-43-L/51)

- do maturitních oborů se bude konat školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
a to písemnou formou v termínu:

14. dubna 2021

- pozvánky k vykonání školní zkoušky budeme rozesílat emailem
- uchazeči se speciálně vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce, tj. do 1. března, zprávu z psychologicko-pedagogické poradny (pro účely přijímacího řízení)

- v případě nenaplnění kapacity jednotlivých oborů se školní přijímací zkouška konat nebude

- podrobná kritéria přijetí:

Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 30. dubna 2021.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO UČEBNÍCH OBORŮ:

    - Elektrikář-silnoproud (26-51-H/02)
    - Elektromechanik pro zařízení a  
      přístroje (26-52-H/01)
    - Strojní mechanik (23-51-H/01)
    - Nástrojař (23-52-H/01)
    - Obráběč kovů (23-56-H/01)

- do učebních oborů se přijímací zkoušky nebudou konat, pořadí uchazečů bude určeno podle stanovených kritérií:

Zveřejnění výsledků proběhne
22. dubna 2021.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO ZKRÁCENÝCH UČEBNÍCH OBORŮ

určených pro absolventy středního vzdělání:

    - Elektrikář-silnoproud (26-51-H/02)
      (1leté i 2leté studium)
    - Elektromechanik pro zařízení
      a přístroje (26-52-H/01)
    - Strojní mechanik (23-51-H/01)
    - Nástrojař (23-52-H/01)
    - Obráběč kovů (23-56-H/01)

- do zkrácených učebních oborů
se přijímací zkoušky nebudou konat, pořadí uchazečů bude určeno podle stanovených kritérií:

Zveřejnění výsledků proběhne
22. dubna 2021.