Přijímací řízení - 1. kolo

pro školní rok 2021/2022

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK
do 1. března 2021

- přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce
- na přihlášce musí být uvedena platná emailová adresa
- rodné číslo vyplňují i uchazeči,
kteří se nehlásí do maturitních oborů
vzor vyplnění přihlášky:

Ředitel školy rozhodl, že se ve školním roce 2020/2021 nebudou konat jedntné přijímací zkoušky (státní zkoušky Cermat).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO MATURITNÍCH OBORŮ:

    - Elektrotechnika (26-41-M/01)
    - Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)
    - Mechanik seřizovač (23-45-L/01)
    - Mechanik strojů a zařízení
      (23-44-L/01)

 Nástavby:
    - Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)
    - Provozní technika (26-43-L/51)

- do maturitních oborů se přijímací zkoušky také nebudou konat,
pouze do nástavbového oboru Provozní elektrotechnika se bude
konat školní přijímací zkouška
z českého jazyka a literatury a
z matematiky a to písemnou formou
v termínu:

5 a 6. května 2021

- pozvánky k vykonání školní zkoušky budeme rozesílat emailem
- uchazeči se speciálně vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce, tj. do 1. března, zprávu z psychologicko-pedagogické poradny (pro účely přijímacího řízení)

Pořadí uchazečů ostatních maturitních oborů bude určeno podle stanovených kritérií přijetí:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO UČEBNÍCH OBORŮ:

    - Elektrikář-silnoproud (26-51-H/02)
    - Elektromechanik pro zařízení a  
      přístroje (26-52-H/01)
    - Strojní mechanik (23-51-H/01)
    - Nástrojař (23-52-H/01)
    - Obráběč kovů (23-56-H/01)

- do učebních oborů se přijímací zkoušky nebudou konat, pořadí uchazečů bude určeno podle stanovených kritérií:

Zveřejnění výsledků proběhne
22. dubna 2021.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO ZKRÁCENÝCH UČEBNÍCH OBORŮ

určených pro absolventy středního vzdělání:

    - Elektrikář-silnoproud (26-51-H/02)
      (1leté i 2leté studium)
    - Elektromechanik pro zařízení
      a přístroje (26-52-H/01)
    - Strojní mechanik (23-51-H/01)
    - Nástrojař (23-52-H/01)
    - Obráběč kovů (23-56-H/01)

- do zkrácených učebních oborů
se přijímací zkoušky nebudou konat, pořadí uchazečů bude určeno podle stanovených kritérií:

Zveřejnění výsledků proběhne 19. května 2021 zpřístupněním pořadí uchazečů
na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.


Zápisové lístky (pouze 3leté a 4leté obory) je potřeba doložit do 10ti pracovních dnů od zveřejnění výsledků,
tj. nejpozději
do 2. června 2021.