Přijímací řízení - upravené termíny

Termíny

Pořád platí, že od přijímacích zkoušek byli osvobozeny všechny obory mimo nástavbový obor Provozní elektrotechnika.

Termíny přijímacího řízení pro obor Provozní elekrotechnika:

- řádný termín proběhne 5. a 6. května 2021

přičemž se uchazeč zúčastní obou termínů.
Do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek z obou zkoušek.

Zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky tvoří 60% celkového hodnocení.
Zbytek tvoří průměrný prospěch z předchozího vzdělávání a popř. účast v krajských či celostátních kolech školních soutěží.

- náhradní termín připadne na 17. a 18. května 2021.

K přijímacím zkouškám budou všem účastníkům včas zaslány pozvánky se všemi podrobnostmi.


Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro všechny
obory
: 19. května 2021

zpřístupněním pořadí uchazečů na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.


Zápisové lístky (pouze 3leté a 4leté obory) je potřeba doložit do 10ti pracovních dnů od zveřejnění výsledků,
tj. nejpozději
do 2. června 2021.