Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

Zveme Vás na jednotnou přijímací zkoušku, kterou konají všichni uchazeči přihlášení do oborů zakončených maturitní zkouškou. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou 12.04.2019 a 15.04.2019. Seznam uchazečů a jejich rozmístění do učeben bude zveřejněn na vstupních dveřích.

Přijímání bez přijímací zkoušky
zájemci o učební obory zakončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem) jednotnou přijímací zkoušku nekonají, pořadí uchazečů bude sestaveno podle stanovených kritérií

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  • 22.04.2019 pro učební obory (bez přijímací zkoušky)
  • do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (dle §60e, odst. 1 Školského zákona)
  • výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory školy budou zveřejněny v přístupných prostorách školy a na webových stránkách školy.