Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

První kolo přijímacích zkoušek proběhlo 12.04.2019 a 15.04.2019. Výsledky jsou zveřejněny v prostorách školy a na webových stránkách.

Přijímání bez přijímací zkoušky
zájemci o učební obory zakončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem) jednotnou přijímací zkoušku nekonají, pořadí uchazečů bude sestaveno podle stanovených kritérií

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  • 22.04.2019 pro učební obory (bez přijímací zkoušky)
  • 28.04.2019 pro maturitní obory 
  • do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (dle §60e, odst. 1 Školského zákona)
  • výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory školy jsou zveřejněny v přístupných prostorách školy a na webových stránkách školy.