Přijímačky 2020/2021

Nezapomeňte, už jen do 2.3.2020

Nezapomeň, už jen do 2.3.2020 je možné podat přihlášku na naši školu.

Co musí obsahovat, aby vše proběhlo hladce?

- čitelně vypsané iniciály, včetně rodného čísla, tvého podpisu i podpis rodičů

- potvrzenou klasifikaci (základní školou) nebo kopie vysvědčení ze dvou posledních ročníků

- potvrzení od lékaře pro konkrétní obor (máš-li na přihlášce jednu školu a dva obory, pak budeš potvrzení potřebovat pro oba dva)

Takto kompletní přihlášku, můžeš osobně přinést do školy nebo poslat doporučeně poštou (počítá se datum na razítku, včetně 2.3.20.) a my se na ni budeme těšit.