Profesní kvalifikace

Naše škola nabízí možnost získání osvědčení pro následující profesní kvalifikace:

Profesní kvalifikace oboru    Elektrikář  ( 26–51-H/01 )

kód

název profesní kvalifikace

délka zkoušky


26-017-H

Montér elektrických instalací

10 hodin


26-019-H

Montér elektrických rozvaděčů

10 hodin


26-020-H

Montér slaboproudých zařízení

10 hodin


26-021-H

Montér hromosvodů

8 hodin23-001-H

Opravář strojů a zařízení

10 hodin


23-002-H

Montér ocelových konstrukcí

10 hodin


23-003-H

Zámečník

10 hodin


23-021-E

Základní kovoobráběčské práce

6 hodin


23-026-H

Obsluha CNC obráběcích strojů

10 hodin
Podmínkou pro získání výučního listu v oboru 23–51-H/01 Strojní mechanik je předložení osvědčení o získání níže uvedených profesních kvalifikací a úspěšné absolvování závěrečné zkoušky.

§   23-001-H      Opravář strojů a zařízení

§  23-002-H      Montér ocelových konstrukcí

§   23-003-H      Zámečník

Profesní kvalifikace z pohledu zákona

Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Profesní kvalifikace je část kvalifikace úplné, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Získaná profesní kvalifikace přispěje k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.


Postup při získání osvědčení o uznání profesní kvalifikace

●  Seznámení se s požadavky a podrobnostmi k jednotlivým profesním zkouškám na stránkách projektu Národní soustava kvalifikací – najdete na  www.narodni-kvalifikace.cz.

●  Vyplnění přihlášky ke zkoušce – přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách MŠMT ČR.

●  Odeslání vyplněné přihlášky na adresu školy poštou nebo osobní předání na sekretariátu školy.

●  Stanovení termínu zkoušky autorizovanou osobou (školou).

●  Po úspěšném vykonání zkoušky a splnění hodnotících standardů bude autorizovanou osobou (školou) vydáno osvědčení o uznání profesní kvalifikace.

●  Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky a je splatná před vlastním vykonáním zkoušky.

Středí škola strojírenská a elektrotechnická, Brno,

Trnkova 113,

dále nabízí přípravné kurzy pro úspěšné získání osvědčení

o uznání profesní kvalifikace.

Kontaktní osoby:        

Petr Pavlík,              tel.: 544 422 863       e-mail: pavlik@sssebrno.cz

Další nabídka oborů celoživotního vzdělávání

Pro další podrobnosti o oborech, kde u nás můžete získat další kvalifikaci, klikněte zde