Projekt České ručičky

soutěž KOVO Junior 2019 – MECHANIK SEŘIZOVAČ.

       Ve dnech 12. – 14. března 2019 uspořádala Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace v rámci projektu České ručičky celostátní kolo soutěže s názvem KOVO Junior 2019 – MECHANIK SEŘIZOVAČ.

       Soutěž byla určena pro žáky strojírenského oboru Mechanik seřizovač. Do soutěžního klání v odborných dovednostech a vědomostech postoupilo 15 žáků z osmi krajů ČR.

       Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části měli soutěžící naprogramovat a vyrobit strojní součásti dle technické dokumentace. V druhé části pak prokazovali své vědomosti a dovednosti z praktického měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů.

       Zástupce naší školy nevyužil výhod domácího prostředí a mezi tři nejlepší se sice nedostal, ale v silné konkurenci nebyl od medailového umístění zas tak daleko. Příště to bude lepší.