NETV

Projekt NOVÉ EVROPSKÉ TRENDY DO VÝUKY je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku technických oborů modernizací tech. vybavení odborných učeben, zavedením nových technologií, vytvořením odborných vzdělávacích materiálů (učebnic) k inovované výuce 4 studijních oborů: Mechanik seřizovač – Mechatronik, Mechanik číslicově řízených strojů, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik – Inteligentní a komfortní elektroinstalace. Za účelem kvalitního předání informací od pedagog. pracovníků k žákům je nezbytné proškolení pedagog. pracovníků v oblasti nově pořízeného zařízení a technologii

Více informací o projektu najdete zde: https://netv0.webnode.cz/

Pokud Vás zajímají jen výukové materiály, zde jsou odkazy: 

Studijní text  k předmětu PLC programování dopravních linek formát .pdf (1,6 MB), 56 stran

Úlohy PLC programování pro 3. ročník ve formátu .pdf (1,5 MB), 71 stran

Úlohy PLC programování pro 4. ročník, ve formátu .pdf (1,5 MB), 77 stran

Studijní text k předmětu Inteligentní a komfortní elektroinstalace

1. část / 2. část ve formátu .pdf (3,9 +5,7 MB), 193 stran

Úlohy inteligentní a komfortní elektroinstalace pro 3. ročník formát .pdf (4,5 MB), 86 stran 

Úlohy inteligentní a komfortní elektroinstalace pro 4. ročník, formát .pdf (7,1 MB), 99 stran


Odkaz na celou stránku s výukovými materiály: https://netv0.webnode.cz/studijni-materialy/