Projekty

 • ERASMUS
 • Šablony
 • PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji” je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.
 • EduForum - společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí
 • KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj
  a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
 • IROP
 • PPTV
 • JAGR
 • Mechatronika
 • Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschop­nost
 • SPORA
 • UNIV 2 Kraje
 • UNIV 3
 • Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů
 • Systém pro výuku a testování znalostí žáků – aplikace systému Edubase
 • Využití ICT při výuce automatizace a měřicí a řídicí techniky na střední škole
 • Leonardo da Vinci
 • Řemeslo má zlaté dno
 • Společné vzdělávací centrum pro výuku ICT a výuku na CNC strojích – SROP 3.1
 • eTwinning