Projekty

Naše škola se zapojuje do různých projektů EU a IROP v oblasti vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace

Nová dílna typu nástrojárna

Primárním cílem projektu a současně i výstupem je vytvoření nového, moderně vybaveného odborného vzdělávacího centra v brněnském regionu, které bude určeno převážně pro praktickou výuku žáků tříletých a čtyřletých oborů SŠ, dále pak také pro žáky ZŠ v rámci praktické výuky technických předmětů.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Podrobnosti o projektu najdete zde


Edufórum

Cílem projektu je vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vzniknou dvě společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). Napříč oběma společenstvími budou řešena témata modulovým způsobem s důrazem na vytvoření sítě spolupráce. Moduly budou zaměřeny na vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie, oborových didaktik a mezipředmětových vazeb.

Podrobnosti o projektu najdete zde


KaPoDaV

Cílem projektu je podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, jehož jsme partnerem.

Podrobnosti o projektu najdete zde


PolyGram​

Cílem projektu jsou aktivity, které realizujeme za pomoci našich partnerů - zkušených matematiků z celé jižní Moravy. Projekt “PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji” je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje. Projekt je realizován Jihomoravským krajem.

Podrobnosti o projektu najdete zde