Provozní elektrotechnika

tříleté dálkové studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

PROFIL ABSOLVENTA

 • umí číst elektrotechnické výkresy a dokumentaci, ovládá jejich zpracování a využívání
 • je kvalifikován pro vedení výrobních, kontrolních, servisních, opravárenských a prodejních provozů elektrotechnického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání
 • zná funkci a parametry prostředků provozní elektrotechniky, umí vypracovávat pracovní a technologické postupy při montáži, servisu a opravách
 • dovede měřit elektrické i neelektrické veličiny, vstupní a výstupní hodnoty funkčních celků, a to za využití výpočetní a měřící techniky

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • v náročných dělnických povoláních a ve vybraných technickohospodářských povoláních provozního charakteru
 • v oblasti technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky
 • diagnostik, servisní a školicí technik specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru elektrotechniky

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zemích EU

Obor vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Zaměření:
Provozní elektrotechnika

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitou

Délka studia:
3 roky

Forma studia:
dálková forma vzdělávání

Typ studia:
studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro nástavbové studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

dvouleté denní studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

Provozní technika

Provozní technika

dvouleté denní studium absolventů tříletých učebních strojírenských oborů