Provozní elektrotechnika

dvouleté denní studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

PROFIL ABSOLVENTA

 • umí číst elektrotechnické výkresy a dokumentaci, ovládá jejich zpracování a využívání
 • je kvalifikován pro vedení výrobních, kontrolních, servisních, opravárenských a prodejních provozů elektrotechnického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání
 • zná funkci a parametry prostředků provozní elektrotechniky, umí vypracovávat pracovní a technologické postupy při montáži, servisu a opravách
 • dovede měřit elektrické i neelektrické veličiny, vstupní a výstupní hodnoty funkčních celků, a to za využití výpočetní a měřící techniky

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • v náročných dělnických povoláních a ve vybraných technickohospodářských povoláních provozního charakteru
 • v oblasti technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky
 • diagnostik, servisní a školicí technik specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru elektrotechniky

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zemích EU

Obor vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Zaměření:
Provozní elektrotechnika

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitou

Délka studia:
2 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro nástavbové studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Provozní technika

Provozní technika

dvouleté denní studium absolventů tříletých učebních strojírenských oborů