Provozní technika

dvouleté denní studium absolventů tříletých učebních strojírenských oborů

PROFIL ABSOLVENTA

 • zvládá technickou a technicko - ekonomickou stránku provozu v celé oblasti strojírenství
 • zná funkci a parametry prostředků provozní techniky
 • umí číst technické výkresy a dokumentaci, ovládá jejich zpracování a využívání

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • ve středních technickohospodářských funkcích
 • v technologických a konstrukčních činnostech v oblasti provozní techniky
 • v oblasti technické kontroly
 • servisní a školicí technik
 • specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru provozní technika

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zemích EU

Obor vzdělání:
23-43-L/51 Provozní technika

Zaměření:
Provozní technika – denní studium

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitou

Délka studia:
2 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
studium absolventů tříletých učebních strojírenských oborů

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro nástavbové studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

dvouleté denní studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů