Provozní technika

dvouleté denní studium absolventů tříletých učebních strojírenských oborů

PROFIL ABSOLVENTA

 • zvládá technickou a technicko - ekonomickou stránku provozu v celé oblasti strojírenství
 • zná funkci a parametry prostředků provozní techniky
 • umí číst technické výkresy a dokumentaci, ovládá jejich zpracování a využívání

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • ve středních technickohospodářských funkcích
 • v technologických a konstrukčních činnostech v oblasti provozní techniky
 • v oblasti technické kontroly
 • servisní a školicí technik
 • specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru provozní technika

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zkrácené studium v učebních oborech
 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zemích EU

Obor vzdělání:
23-43-L/51 Provozní technika

Zaměření:
Provozní technika – denní studium

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitou

Délka studia:
2 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
studium absolventů tříletých učebních strojírenských oborů

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory pro nástavbové studium

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

dvouleté denní studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

tříleté dálkové studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů