Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech
21. května (pátek) a 24. až 25. května 2021 (pondělí+úterý).

V těchto dnech nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.