ROB - Zadání ročníkové práce

Tato stránka je určena studentům ROB

Témata ročníkových prací

Na této stránce najdete různě složité projekty. Od vybrané obtížnosti se bude pochopitelně odvíjet i hodnocení. Každý student pracuje sám. Téma projektu nahlaste prosím svému vyučujícímu nejpozději do konce února. Můžete zvolit i vlastní téma. Celý projekt musíte zvládnout od teorie až po praktické ověření s naprogramováním Arduina. Arduino si můžete zakoupit vlastní v případě, že hodláte projekt využít doma a nebo můžete využít stavebnic v naší odborné učebně. 

​​​​​​​Použití běžného dálkového ovladače pro Arduino projekty

V tomto projektu si vyzkoušíte jak můžeme použít jakýkoliv dálkový ovladač v domácnosti k ovládání Arduina. Zároveň si ukážeme použití sedmisegmentového displeje. Pro správné přeložení a nahrání uvedeného ukázkového kódu je nutné stáhnout a naimportovat knihovny IRremote a SevSeg, které jsou ke stažení zde, návod jak na to je uveden zde. Tento projekt je dost náročný na znalosti i na zručnost.

Dopravní semafor s Arduinem

Dopravní semafor je jeden z jednodušších projektů. Semafor bude fungovat tak že se po zmáčknutí tlačítka zapne červená pro auta a zelená pro chodce – a po chvíli se zase vrátí do původního stavu – toto se stane popořadě jako v normálním semaforu. Projekt je vhodný pro úplné začátečníky.

Bezdrátové ovládání pomocí IR ovladače

Další projekt na využití IR dálkového ovladače, tentokrát se specializovaným přijímacím modulem. Zapojení vyžaduje hlubší znalosti číslicové a obvodové techniky.

Sedmisegmentový displej jako výstup z Arduina

Opět projekt vhodný pro začátečníky. V tomto návodu si ukážeme, jak pracovat se sedmi-segmentovým displejem a Arduinem. Displej bude postupně zobrazovat číslice 0-9 a poté se bude program opakovat.

Termistor a jeho využití pro měření teploty

Termistor je levná součástka, která nám umožňuje měřit teplotu pomocí změny elektrického odporu. Pro vyhodnocení údajů o teplotě s výhodou použijeme Arduino společně s LCD displejem pro zobrazení výsledků. V tomto návodu si tedy ukážeme, jak termistor propojit s Arduinem a zobrazit měřenou teplotu na LCD displeji. Projekt je vhodný pro mírně pokročilé.

Arduino a OLED display 128x64

Často potřebujeme nasbírané údaje po zpracování nějak zobrazit. Velmi hezky vypadá zobrazení na OLED displeji. Přes poměrně skromné rozlišení displeje lze zobrazit nejen texty, ale i jednoduchou grafiku. 

Wifi teploměr​ s arduinem a digitálními teploměry DS18B20

Zapojení  je jednoduché a aplikuje použití modulu ESP8266 spolu s Arduino NANO, přičemž jsou pro ESP8266 vytvořeny podmínky externího napájení 3.3V stablizátorem LF33CDT pro vykrývání napěťových špiček při zvýšených proudových odběrech, zejména při registraci modulu ESP8266 k wifi síti. 

Generování TV obrazu arduinem

Při realizaci složitějších projektů často narazíme na problém jak zobrazit přehledně větší množství informací, které mají být dobře čitelné i z větší dálky. Řešením je využití videovstupu na Vašem televizoru. Je až neuvěřitelné, že toto lze zvládnout pomocí našeho známého arduina. Budeme například snímat teplotu ve všech místnostech v bytě, sledovat teplotu venku a můžeme přidat i tlak a vlhkost a rychlost a směr větru a ještě přidat kontakty otevřených dveří a oken a to vše si pak můžeme zobrazit jednoduchou grafikou na televizoru. Tento úkol však rozhodně není pro začátečníky! Popis řešení najdete ještě zde a zde.

Webserver s teploměrem DS18B20 

Pro měření teploty použijeme známá čidla Dallas 18B20 a budeme potřebovat ještě jeden rezistor 4k7 jako pullup na OneWire sběrnici. Webserver je realizován modulem NodeMCU. Takto lze velmi jednoduše vytvořit malý webový server, který nám bude ukazovat teploty třeba doma a venku. Úloha je vhodná pro středně pokročilé.

Náramkové hodinky s arduinem 

To nejzajímavější jsem si nechal na konec. Nositelná elektronika! Toto zcela jistě žádný kamarád nemá. Vlastnoručně vyrobené chytré hodinky a pouzdře tištěném na 3D tiskárně z vlastního modelu. Návod je anglicky. Projekt je vhodný pro velmi motivované studenty, kteří se nezaleknou angličtiny.

Levná vývojová deska STM8S103F3

Vývojová deska STM8 je jednodušší variantou desky s procesorem STM32. STM8 má jen 8-bitový mikroprocesor STM8S103F3P6, 8 kB Flash paměti a pracuje na frekvenci 16 MHz. Napájení 2,95 až 5,5 Voltu. STM8 obsahuje 16 datových pinů, které podporují také známé sběrnice jako SPI či I2C. Nejzajímavější je ovšem cena - asi 27,-Kč při větším odběru. 

K desce můžeme připojit hodinový čtyř číslicový displej s integrovaným obvodem TM1637  a můžeme zobrazovat různé informace. A cena? Asi 20,-Kč. 

Abychom měli co zpracovávat, potřebujeme nějaké vstupy. Co třeba hallova sonda 3144 pro indikaci magnetického pole? Zapojíme ji takto. Hall Effect Switch. Často pracujeme se zvukem. Proto se určitě hodí vstupní modul pro Arduino, který slouží ke snímání hluku v okolí