Sázíme stromy

Součástí projektu/grantu, v jehož rámci se pořizovaly nové stroje, bylo vybudování odpočinkové zóny pro žáky.

Žáci v rámci projektu vysázeli stromky, které budou součástí odpočinkové zóny a do budoucny plánované venkovní učebny…