Schránka důvěry

Schránka důvěry je určena žákům, kteří mají osobní nebo výukové problémy.

Důvěrnou zprávu zašlete psychologovi školy na e-mailovou adresu  pekova@sssebrno.cz.