Školní poradenské pracoviště


  • Asistentka ŠPP

        Ing. Jana Macíková

         Kontakty:  email macikova@sssebrno.cz; tel. 544 422 837, příp. 544 422 859

            Organizační zajištění ŠPP, organizace výchovných komisí, správní řízení apod.


  • Výchovný poradce (pro elektrotechnické obory)

        Ing. Vladimír Valouch

         Kontakty:  email valouch@sssebrno.cz; tel. 544 422 859, příp. 544 422 840, mobil 601 568 068

                      

            Výchovné komise, zpracování dotazníků pro ŠPZ, zprávy Policie, OSPOD,tvorba  IVP, konzultace PO:

            Lichý týden  – úterý, středa, pátek 11:50 – 12:35

            Sudý týden – pondělí, středa, čtvrtek  11:50 – 12:35

            KRIZOVÁ INTERVENCE OKAMŽITĚ!

                      

            V případě nepřítomnosti kancelář zástupců ředitele pro teoretické vyučování 122, 1. patro.


  • Výchovný poradce (pro strojírenské obory)

        Mgr. Zdeňka Ottová

         Kontakty:  email ottova@sssebrno.cz; tel. 544 422 859, příp.544 422 842

                      

            Konzultace, výchovné komise, tvorba  IVP, konzultace PO:

            Sudý týden  –  úterý 14:30 – 15:15, středa 11:50 – 12:35,

                                  čtvrtek 11:50 – 12:35 a 13:30 – 14:15

            Lichý týden – čtvrtek 9:40 – 10:25, pátek 11:50 – 12:35


  • Školní metodik prevence

        Mgr. Jana Zemanová 3. patro, dveře č. 305

         Kontakty:  email zemanova@sssebrno.cz; tel. 544 422 858       

                      

            Konzultace:

            Lichý i sudý týden  – Po, 15:20 – 16:05     

           

  • Školní psycholog

        Mgr. Kristýna Peková

         Kontakty:  email pekova@sssebrno.cz; tel. 544 422 859, mobil 797 602 700

           

            Konzultace:

      Sudý i lichý týden  – čtvrtek, 7:30 – 11:00

           

  • Školní speciální pedagog

        Mgr. Vendula Petrovská  - přízemí, dveře č. 28

         Kontakty:  email petrovska@sssebrno.cz; tel. 544 422 842

                      

            Konzultace:

            lichý týden – středa, čtvrtek, 6:45 – 9:00

            sudý týden – úterý, čtvrtek, 6:45 – 9:30


  • Asistenti pedagoga, školní asistenti

         přízemí, dveře č. 28; tel. 544 422 842

        Ing. Soňa Králíková

        Bc., Bc. Radek Lekeš

        Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.