Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Ing. Vladimír Valouch Kontakty: email valouch@sssebrno.cz; tel. 544 422 859, mobil 601 568 068

Konzultace:

Sudý týden – pondělí, středa, pátek 7:00 – 7:45
Lichý týden – pondělí, středa, pátek 7:00 – 7:45

KRIZOVÁ INTERVENCE OKAMŽITĚ!

Výchovné komise, zpracování dotazníků pro ŠPZ, posudky Policie, OSPOD, IVP, konzultace PO:

Sudý týden – pondělí, úterý, pátek 11:30 – 15:00
- středa 13:30 – 15:00
- čtvrtek 12:45 – 15:00
Lichý týden – pondělí, středa 12:45 – 15:00
- úterý, čtvrtek, pátek 11:30 – 15:00

V mimořádných případech výchovné komise i v jiném čase po předchozí domluvě.

Výchovný poradce (pro strojní obory)

Mgr. Alena Toužínová
Kontakty: email touzinova@sssebrno.cz; tel. 544 422 844 – přízemí, dveře č. 32, popř. 544 422 859

Konzultace, výchovné komise
Sudý týden – středa, 8:00 – 11:15
Lichý týden – středa, 8:00 – 9:30

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Zemanová
Kontakty: email zemanova@sssebrno.cz; tel. 544 422 859

Konzultace:
Sudý týden – středa, 11:50 – 12:35
Lichý týden – středa, 9:40 – 10:25

Na konci této stránky najdete ke stažení

Školní preventivní strategie - dlouhodobý preventivní program

Školní speciální pedagog

Mgr. Michael Fistr – přízemí, dveře č. 28
Kontakty: email fistr@sssebrno.cz; tel. 544 422 842

Konzultace:
Sudý týden – čtvrtek, 7:00 – 8:35
Lichý týden – čtvrtek, 7:00 – 8:35

Školní asistent

Ing. Jana Hájková
Kontakty: email hajkova@sssebrno.cz; tel. 544 422 859