Školská rada

Na základě z. č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167 byla ke dni 24. října 2018 zvolena  školská rada. Počet členů rady je stanoven na 9 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci, třetinu volí zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci.

Složení Školské rady ve školním roce 2020/2021

 • členové za žáky a zákonné zástupce žáků školy:
  • Borek Kamil
  • Sedláček Erik
  • Miloš Lukáš

 • členové za zaměstnance školy:
  • Palátová Eva, Mgr.
  • Valouch Vladimír, Ing.

 • členové za zřizovatele školy:
  • Freibergová Hana, Mgr.
  • Krytinář Martin, PhDr. BcA
  • Řezáč Ivo, Mgr