Skupinové konzultace

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL OD 19. DUBNA 2021

I nadále pokračuje distanční forma výuky. Znovu upozorňujeme, že je povinností žáka účastnit se distanční výuky.

NOVĚ jsou možné skupinové konzultace a to v max. počtu 6 žáků
v jedné skupině.

Účast na těchto konzultacích je dobrovolná. Pokud o konzultace budete mít zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele, popř. učitele daného předmětu.

Při příchodu do školy vyčkejte na učitele, s nímž máte dohodnuté konzultace, který
s vámi provede testování. Prosím dbejte na dohodnuté časy. Vzhledem k tomu, že testování zabere cca 20 min, není úplně v silách učitele s každým pozdně příchozím žákem absolvovat dvaceti minutové testování.

Podmínkou pro vstup do školy je absence příznaků respiračního onemocnění
a podmínka postoupení testování na Covid-19.

Vstup do školy je tedy možný:
- s ochrannou úst (respirátory popř. chirurgické roušky)
- s naměřenou teplotou nižší než 37°C
- s negativním testem - dělaným ve škole
                                      - s potvrzením o testování v jiném zdravotnickém zařízení
                                        (potvrzení nesmí být starší 48 hodin)
                                      - s potvrzením o prodělaném Covidu s 90denní ochrannou lhůtou
                                        od prvního testu prokazující virus Covid-19
                                      - s potvrzením o očkování (po 14 dnu od druhého očkování se
                                         testování již neprovádí)

Pro více informací kontaktujte studijní oddělení, popř. zástupce ředtiele školy.


Markéta Vlčková  774 990 785

Ing. Vladimír Valouch  544 422 859
                                      544 422 840
                                      601 568 068

Ing. Iva Vogtová   544 422 841
                              606 682 024