Soutěž Matematický klokan

Koncem března se 32 žáků naší školy zúčastnilo tradiční mezinárodní soutěže Matematický klokan.

Každý žák řešil 24 testových úloh z matematiky a logiky hodnocených podle obtížnosti za 3, 4 nebo 5 bodů. V kategirii Junior (1. + 2. ročníky SŠ) si nejlépe vedli Antonín Regner z M1C a Marek Hájek z M2B, v kategorii Student (3. + 4. ročníky) zvítězil Zdeněk Bartoš z M4B. Vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny - gratulujeme.