Spolupráce

Bohužel koronavirová opatření nám v současné době nepřejí rozvíjet zajímavě zahájenou spolupráci s partnerskou školou v Cavanilles ve Španělsku. Až se situace opět stabilizuje nabídneme našim nejlepším studentům možnost vykonat povinnou praxi ve firmách, které s touto školou spolupracují. Podmínkou je dobrá znalost angličtiny, protože studenti absolvují i několik vyučovacích hodin odborných předmětů přímo se svými španělskými spolužáky.

Odborným garantem této spolupráce je po stránce organizační Ing. Vladimír Vyhňák a po stránce odborné pan Petr Pavlík.