Spolupráce s VŠ

Spolupráce s PedF MU

Prostřednictvím odborných učitelů zabezpečuje škola výstupy v předmětech, podle individuálního odborného zaměření každého studenta. Obvykle se jedná o strojní obory, jako je technologie, mechanika, technická dokumentace a ekonomika. Kromě této činnosti se odborní učitelé podílí na vedení a oponentuře bakalářských a magisterských prací včetně závěrečných prací studentů DPS.