Strojní mechanik

montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů

PROFIL ABSOLVENTA

 • čte technickou výkresovou dokumentaci
 • má odborné znalosti a praktické dovednosti v ručním i strojním zpracování kovů a nekovových materiálů
 • umí zvolit a realizovat vhodný technologický postup montáže a demontáže strojních celků
 • je schopen vyrobit nebo opravit poškozené díly strojů na základě dodané technické dokumentace
 • orientuje se v živnostenském podnikání
 • rozšířená orientace dle zájmu žáka – svařování kovů a plastů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • kvalifikované dělnické profese
 • montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů
 • strojní mechanik – údržbář, stavební strojní mechanik, strojní mechanik, zámečník
 • svářeč po absolvování jednoho ze základních kurzů svařování
 • po absolvování předepsané praxe může samostatně podnikat v oboru

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zkrácené studium v jiných učebních oborech
 • Studium v nástavbových maturitních oborech se strojním zaměřením na středních odborných učilištích

Obor vzdělání:
23-51-H/01 Strojní mechanik

Zaměření:
montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů

Stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:
3 roky

Forma studia:
denní forma vzdělávání

Typ studia:
denní studium absolventů ZŠ

Dokumenty ke stažení:
Přihláška ke studiu:

Obory s výučním listem

Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů.

Elektrikář silnoproud

Elektrikář silnoproud

silnoproud - střední vzdělání s výučním listem

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů

Obráběč kovů

Obráběč kovů

obrábění na CNC

Nástrojař - obrábění CNC

Nástrojař - obrábění CNC

výroba, udržování a oprava nástrojů ve vysokých stupních přesnosti