Studijní a poznávací pobyt v rakouské škole LBS v městečku Amstetten

Projekt s pracovním názvem Do světa! 2011, v našem případe pětidenní studijní a poznávací pobyt v rakouské škole LBS v městečku Amstetten.

Cílem stáže bylo zjistit, jakým způsobem probíhá výuka a praxe v jiné zemi, získat co nejvíce odborných znalostí, procvičit se v cizím jazyce, poznat místní zvyky , kulturu a navázat nová přátelství. Do akce byli vybráni čtyři žáci 2. ročníku, obor elektrikář – silnoproud. Jmenovitě Patrik Haman, Tomáš Hrdlička, Patrik Červený a Robert Veteška. Vše začalo kromě příprav 12.12. 2011 jízdou vlakem z Hlavního nádraží v Brně. Se dvěma přestupy jsme šťastně dojeli do místa určení, rakouského městečka Amstetten.

Lehce nervózní po náročné cestě jsme hledali zástupce zmíněné školy, pana Wolfganga Flurschutse, který nás po domluvě měl čekat na nádraží. Byl tam a již za chvíli jsme vstupovali do školního internátu.

Následovalo zavedení našich žáků na pokoje. Byli trošku překvapeni, když zjistili že budou bydlet s rakouskými studenty na pokoji a navíc rozděleně. V praxi to znamenalo vždy dva naši a čtyři studenti z Rakouska. Pedagogický dozor, v podobě UOV Matouška a magistry Ottové, byl ubytován na opačné straně budovy. Dost nepraktické, ale bylo to v režii rakouské strany. Nakonec se ukázalo, že to nebyl problém. Existuji zde přísná pravidla a jsou důsledně kontrolována. Například se rozhlasem hlásily budíčky a večerky. Nikdo si nedovolil tyto signály ignorovat.

Žáci se poctivě přezouvali, zdravili a celkově se chovali civilizovaně. Překvapilo nás, že mají přesně určenou hodinu na samostudium, kterou striktně dodržuji. V osobním volnu hrají stolní tenis, surfují na internetu, nebo se různě baví ve skupinách. Kouření je zde tolerováno v určeném venkovním prostoru. Na internátu je kuchyně s jídelnou. Nabídka jídel se podobala spíše pobytu v hotelu slušné úrovně.

Škola je necelý kilometr od internátu. Nám cesta mezi oběma budovami přišla jako hezká procházka upravenými ulicemi, plných obchodů a kaváren.

Je specifická tím, že studenti jsou z celého Rakouska a jsou zde ubytováni. Studium je financováno nejen státem , ale i společnostmi a firmami, které mají s budoucími absolventy smlouvy o budoucí zaměstnání.

V jedné takové firmě jsme byli na exkurzi. Jmenovala se Umdasch. Zabývá se výrobou zdících forem pro stavebnictví. Může se pochlubit například stavbami mrakodrapů v Arabských emirátech a spoustou významných staveb v USA a mnoha dalších zemích.

Měli jsme možnost vidět prostory, kde studenti absolvují provozní praxi..Ta je výrazně odlišná od odborné praxe ve škole. Tam jde o praktickou i teoretickou činnost ve specializovaných učebnách. V těchto se zúčastnili výuky i naší žáci. Lze konstatovat, že úspěšně.

Rakušané nám do programu zařadili i nádherný výlet do města Linz. Tam jsme navštívili vánoční trhy a muzeum budoucnosti – ARS Electronica center. Tam nás čekali neuvěřitelné zážitky na projekčních plochách na stěně a současně i na podlaze o rozměrech 16 × 9 metrů ve formátu 3D. Země se vnášela v prostoru, poté jsme se prolétli vesmírem několika galaxiemi. Aby toho nebylo málo, sjeli jsme si virtuálně sjezdovku v rakouských Alpách. Bylo to tak věrohodné , že jsme i několikrát upadli. Potom jsme zhlédli klonování rostlin, různé roboty, elektronové mikroskopy, kamerové systémy procházející lidským tělem a plno projektů budoucnosti z oblasti elektroniky.

Electronic centrum večer v na břehu Dunaje

Poslední večer jsme byli všichni pozvání do stylového statku, či spíše zámečku na večeři. Servírovaly se speciality rakouské studené kuchyně a k pití se podávaly místní mošty z hrušek. Přítomen byl i pan ředitel a učitelé, kteří se nám během pobytu nejvíce věnovali.

Vládla příjemná atmosféra a čilí dialog nejen zásluhou magistry Ottové, která po celou dobu zdatně tlumočila, ale i znalostí němčiny a angličtiny našich žáků. Díky dobré zábavě se večeře protáhla, ale nikomu to nevadilo. Pan ředitel dokonce navrhl, že za námi ještě ráno přijede na internát se osobně rozloučit a udělat společné foto.

Tak se také stalo a nám se odjíždělo s pocitem dobře vykonané práce a bohatší o zkušenost k nezaplacení …

V projektu budeme pokračovat roce 2012 návštěvou zástupců partnerské školy LBS Amstetten v rozmezí měsíce dubna až května.