Studijní obory

Čtyřleté studijní obory s maturitou

Elektrotechnika

Elektrotechnika

informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

inteligentní elektroinstalace

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

programování a obsluha CNC

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

programování a servis CNC

Tříleté studijní obory s výučním listem

Elektrikář silnoproud

Elektrikář silnoproud

silnoproud - střední vzdělání s výučním listem

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů

Strojní mechanik

Strojní mechanik

montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů

Obráběč kovů

Obráběč kovů

obrábění na CNC

Nástrojař

Nástrojař

výroba, udržování a oprava nástrojů ve vysokých stupních přesnosti

Obory nástavbového studia

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

dvouleté denní studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

tříleté dálkové studium absolventů tříletých elektrotechnických učebních oborů

Provozní technika

Provozní technika

dvouleté denní studium absolventů tříletých učebních strojírenských oborů

Obory zkráceného studia

Elektrikář silnoproud 1

Elektrikář silnoproud 1

jednoleté denní studium

Elektrikář silnoproud 2

Elektrikář silnoproud 2

dvouleté dálkové studium

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

jednoleté denní studium

Strojní mechanik

Strojní mechanik

jednoleté denní studium

Nástrojař

Nástrojař

jednoleté denní studium

Obráběč kovů

Obráběč kovů

jednoleté denní studium