Svářečská škola

Naše svářečská škola provádí následující kurzy a základní zkoušky svařování dle ČSN 05 0705.

Zaškolení:

 • řezání plamenem
 • pájení
 • svařování odporem bodové i švové
 • řezání plazmou
 • další podle přání zákazníka

Základní kurzy:

ZK 111 1.1Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
ZK 111 8Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou - vysokolegované austenitické oceli.
ZK 135 1.1 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou.
ZK 135 8Základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou - vysokolegované austenitické oceli.
ZK 141 1.1Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou
ZK 141 8Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou - vysokolegované austenitické oceli
ZK 141 21Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou - hliník a jeho slitiny
ZK 311 1.1Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem
ZK 912 31Základní kurz pájení plamenem - měď a její slitiny.

Zkoušky svářečů

dle ČSN EN ISO 9606-1,2, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 13585, ČSN EN ISO 17660-1,2:

 • 111 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • 121 – svařování automatem pod tavidlem
 • 135 - obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG
 • 141 - obloukové svařování wolframovou elektrodou v intertním plynu TIG
 • 311 - kyslíko - acetylénové svařování
 • EN ISO 13585 – úřední zkouška tvrdého pájení-měď (platnost 3 roky)
 • EN ISO 17660 - 1,2 - svařování betonářské oceli
 • ČSN EN 287-1 a ČSN EN 287-6  Tavné svařování oceli a litiny
 • ČSN EN ISO 9606-1 Tavné svařování oceli,
 • ČSN EN ISO 9606-2 Tavné svařování hliníku,
 • ČSN EN ISO 9606-3 Tavné svařování Tavné svařování mědi,
 • ČSN EN ISO 9606-4 Tavné svařování niklu,
 • ČSN EN ISO 9606-5 Tavné svařování titanu zirkonu
 • ČSN EN ISO 14732 Zkoušky svářečských operátorů pro mechanizované svářování kovových materiálů
 • ČSN EN ISO 17660 Svařování betonářské oceli nosných i nenosných spojů
 • ČSN EN ISO 13585 Tvrdé pájení
 • ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů plastů

Kontakty:

Bohumil  Hřebíček         

Mobil: 702 174 330, Fax: 544 210 665
E- mail: hrebicek@sssebrno.czsekretariat@sssebrno.cz