Světlo pro Světlušku

Sbírkové dny pro nevidomé

V těchto dnech probíhá celorepubliková sbírka pro nadaci Světluška.
I my se každoročně zapojujeme a letos se tohoto úkolu zhostili žáci z M3.A.
Každá koruna se počítá, a klukům se podařilo vybrat přes tři tisíce korun.
Díky všem co přispěli.