Termíny maturitních a závěrečných zkoušek *

Termíny řádných závěrečných zkoušek za školní rok 2018/2019 budou zveřejněny později.

V pondělí 3.12.2018 se uskuteční závěrečné zkoušky pro 4 žáky – obor silnoproud, kteří se k této zkoušce přihlásili. Níže je časový harmonogram a rozpis dohledů (začátek 7.45 h, konec 12.00, dohled Ing. Lang, Hanák, Valouch). Přípravou učebny a kontrolou jejího stavu po skončení akce je pověřena paní Raputová. Vyučující konající v tento den dohled ve 3 patře dohlédnou na klid na chodbách tak, aby žáci konající písemnou část závěrečných zkoušek v učebně 304 nebyli hlukem o přestávkách rušeni. Ředitel školy pověřil dohledem/koordinací nad písemnou částí pana Valoucha.