Test Automatizace II

Test je určen žákům M3A, N2 a DPE3