Třešnička na dortu

     - díky dobré spolupráci s mnoha firmami, nalézají naši žáci bez problému práci
     - studium se snažíme přizpůsobovat vždy s ohledem na aktuální vývoj na trhu práce
     - ve škole organizujeme také Burzu práce, kde se firmy mají možnost prezentovat

     - studenti maturitních oborů mnohdy pokračují ve studiu na vysoké škole – spolupracujeme s VUT  nebo s Univerzitou obrany
     - žákům tříletých oborů nabízíme dvouletou nástavbu zakončenou maturitou nebo jednoleté zkrácené studium zakončené také výučním listem - mají tak možnost získat 2 výuční listy za 4 roky studia  
     - zkrácené studium mohou studovat úspěšní i neúspěšní maturanti, kteří mají uzavřený čtvrtý ročník, ale nepodařilo se jim odmaturovat