Vyučované předměty

S jakými předměty se můžete setkat?


        - matematika, fyzika, český jazyk a literatura, cizí jazyk (AJ, NJ, RJ), informační a komunikační technologie, ekonomika, společenskovědní základ, tělesná výchova
       
        strojní předměty:
        - technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace, stroje a zařízení, strojírenská měření,
        technická mechanika, Automatizace řízení, CAD


      
elektro předměty:
       - silnoproudá elektrotechnika, elektronika, elektrická zařízení, elektrotechnologie, systémy informačních
       technologií
, robotika, inteligentní a komfortní elektroinstalace