Výuka od 04.01.2021

obnovení distanční výuky v lednu 2021

Distanční forma výuky

V souladu s 5 stupněm protiepidemiologického systému přechází výuka od 04.01.2021 opět na distanční formu. Pro distanční výuku platí stálý rozvrh hodin a připomínáme, že je pro všechny žáky povinná.

Soubor PDF: není dostupný