Výukové materiály

Pro modulární organizaci výuky jsou k dispozici v rámci projektu MOV (Modernizace odborného vzdělávání) připraveny moduly, které mohou využít školy ve výuce.

Za podpory JMK a ESIF byly v posledních letech vytvořeny elektronické výukové materiály, které jsou zdarma dostupné v centrálním úložišti – elektronické knihovně provozované Střediskem služeb školám a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, p. o. Knihy lze číst v internetových prohlížečích i aplikacích pro mobilní telefony, počítače nebo tablety na různých platformách (Win, Android, iOS, macOS).


Přijměte pozvání do centrální elektronické knihovny na adrese:

https://ejmskoly.publi.cz

Seznamte se s obsahem knihovny a informujte na školách o tomto vzdělávacím zdroji. 

 

Knihovna obsahuje materiály vzniklé především z projektů EU a jsou přístupné zdarma. Obsah knihovny mohou využít pedagogové i žáci Vaší školy.