ŽÁCI a RODIČE

Zde najdete všechny důležité informace, které se týkají celého průběhu studia na naší škole

Než si vyberete ze stálých odkazů, věnujte prosím pozornost této aktuální nabídce:

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně připravuje na léto 2021 sérií letních škol pro středoškoláky. Jsou to:

Online letní škola - Moderní výrobní technologie. Je ZDARMA a proběhne online v MS Teams od 31. 5. – 4. 6. 2021, celkem 20 hodin, vždy dvě hodiny dopoledne (9–11hod) a dvě hodiny odpoledne (12-14 hod) Další informace o Online letní škole - Moderní výrobní technologie i dalších letních školách a registraci najdete na webu: www.fme.vutbr.cz/letniskoly2021.