Zahájení výuky 26. dubna

Od 26. dubna 2021 se obnoví praktická výuka.
Teorie bude probíhat i nadále distančně.

Nástup tříd dle platného rozvrhu.
Vzhledem k možnému testování je upraven příchod do školy:

- učební obory strojní v 7:00 hodin
- maturitní obory strojní v 7:30 hodin
- elektro obory učební v 8:00 hodin
- elektro obory maturitní v 8:30 hodin
- dálkové obory dle rozvrhu

Po příchodu do školy vyčkejte na na učitele, který s vámi provede testování.
Prosím dbejte na dohodnuté časy. Vzhledem k tomu, že testování zabere cca 20 min, není úplně v silách učitele s každým pozdně příchozím žákem absolvovat dvaceti minutové testování.

Podmínkou pro vstup do školy je ochranna úst (respirátor, popř. chirurgická rouška) absence příznaků respiračního onemocnění, naměřená teplota pod 37°C a postoupení testování na Covid-19 (2x týdně)

nebo

s potvrzením:
- o testování v jiném zdravotnickém zařízení (potvrzení nesmí být starší 48 hodin)
- o prodělaném Covidu-19 s 90denní ochrannou lhůtou od prvního testu prokazující     
   virus Covid-19
- s potvrzení o očkování (po 14 dni od druhého očkování se testování již neprovádí)

Studenti, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže budou moci nastoupit
už v neděli, kde se budou testovat/prokazovat. Potvrzení o negativitě si prosím nezapomeňte vzít s sebou do školy, aby se předešlo příp. dvojímu testování.

Jídelna bude v provozu, bohužel kantýna zůstane zavřená. Prosím myslete na to
s ohledem na svačiny atd.., protože nebude možné během dne opustit školu.
Automaty jsou pořád průběžně doplňovány.

V případě pozitivního testu se student posílá domů s tím, že bude kontaktovat
svého obvodního lékaře a podstoupí PCR test. Od nás dostane pro lékaře potvrzení
o pozitvním testu. Nezletilé žáky si buď vyzvednou zákonní zástupci, nebo budou mít prohlášení, že mohou odejít sami.